Träningstips

Numrerade dummy

Numrerade dummy

Håll koll på söket
Genom att använda sig av dummy med olika färgkombinationer kan man få en god bild av hur hunden avsöker området. Förslagsvis använder man sig av tre till fem dummy av varje färgkombination och har tre till fem olika sådana uppsättningar, dvs ca 10 – 15 dummy.

Placeras sedan dessa dummy ut i olika band på olika avstånd får man en mycket bra överblick hur hunden söker och vilka partier som ännu inte avsökts. Man kan t.ex. placera ut någon dummy bara någon meter ut från sökstarten, fyra dummy på 10-20 meter, nästa stråk placerar man ut på 20-30 meter, ytterligare ett vid 40-50 meter och slutligen ett vid 60-70 meter.

Midas har lokaliserat en apport

Midas har lokaliserat en apport

Ofta visar det sig att det är dom dummy som ligger längst ut eller dom som ligger allra närmast som är svårast att få in. Man kan då som förare hjälpa hunden genom att själv, när inte hunden ser det, förflytta sig ut i sökområdet och på så sätt förskjuta hundens sök utåt. Om man har ett system för hur man placerat ut sitt sök och vet var det finns apporter kvar!

Ytterligare ett sätt att förfina det hela är att dessutom numrera alla dummy så att man har en löpande nummerserie, som börjar på dom dummy man använder längst in och som slutar på dom dummy man använder längst ut i söket.

Jiep apporterar canvasdummy

Jiep apporterar canvasdummy

När jag tränar sök har jag alltid mina dummy numrerade samt i olika färgkombinationer och lägger ut dom så att när jag står och tittar ut mot sökområdet ligger dom i nummerordning från vänster till höger, 1 till 4 ligger närmast, 5 till 8 i nästa band osv. På så sätt vet jag exakt var hunden har hittat den dummy han kommer in med. Härigenom har man exakt kontroll över vilka områden hunden avsökt och i vilken ordning det sker och kan på så sätt koncentrera utbildningen av hunden på det som hunden är i mest behov av.

När hunden undan för undan kommer in med dummy lägger man upp dom i den ordning hunden levererat in dom, istället för att lägga dom i en hög, på så sätt får man en perfekt överblick hur hunden avsöker området. Oftast visar det sig att dom flesta hundar relativt sent levererar in dom dummy som ligger allra närmast, de som ligger längst ut i längst kanterna av fältet, dummy som ligger i vassen, på vatten, eller i risigt och snårig terräng.

Keeper apporterar markeringsdummy

Keeper apporterar markeringsdummy

Vill man få hunden att söka mer i ytterkanterna ser man till att placera ut flera dummy långt ut mot kanterna och har mycket få eller kanske inte några alls in mot mitten, på så sätt ser hunden att det lönar sig att söka sig utåt kanterna. På samma sätt kan man koncentrera hundens sök långt ut genom att placera mycket dummy här och relativt få på kortare avstånd. Ytterligare en fördel med metoden är att man som förare ganska exakt vet var man skall leta efter kvarvarande dummy om man väljer att inte låta hunden ta in alla under söket.

Jag försöker alltid ha någon eller några dummy väldigt nära då det visar sig att våra hundar gärna vill rusa ut på söket och för att lära hunden att det lönar sig att ha med sig näsan direkt vill jag gärna ha dummy riktigt nära.